Thomas Cole

Přední strana obálky
Watson-Guptill Publications, 1981 - Počet stran: 84
Each of these handsome volumes contains 32 large color plates reproduced with superb fidelity on special paper. The informative text and detailed captions will provide inspiration and fresh insight for all who admire great painting.Considered the founder of the Hudson River School, Cole infused his dramatic portrayals of the American landscape with an aura of grandeur, sublimity, and moral and religious meaning.

Vyhledávání v knize

Obsah

Oddíl 1
17
Oddíl 2
21
Oddíl 3
56
Autorská práva

Další části 1 nejsou zobrazeny.

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje