Speciální psychoterapie: 2., přepracované a doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 2. 2007 - Počet stran: 400
Emoce doprovázejí lidskou bytost po celý její život. Podílejí se na formování osobnosti člověka a jeho vztahů. Jsou důležitým vnitřním regulativem chování, čili přispívají k naší aktivní i pasivní adaptaci. V lidském životě mají nezastupitelnou a pozitivní úlohu, avšak vedle toho mohou způsobovat, případně doprovázet, poruchy zdraví a přispívat tak k lidskému utrpení. Jejich mírnění a odstraňování psychologickou intervencí představuje jednu z možností zvládání těchto emocí a lze tímto způsobem přispět k příznivějšímu rozvoji osobnosti člověka a ke zkvalitnění jeho života. Kolektiv renomovaných autorů v čele s prof. PhDr. Janem Vymětalem se proto rozhodli seznámit čtenáře se současnými psychologickými a psychoterapeutickými pohledy na úzkost, strach a ukázat, jak je možné psychologickou cestou léčebně ovlivňovat. Kniha je především učebním textem určeným především studentům lékařských fakult a postgraduálního studia psychoterapie, psychopatologie a lékařské
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1 POJETÍ ÚZKOSTI A STRACHU V PSYCHOLOGII
19
2 ONTOGENEZE ÚZKOSTI A STRACHU
41
3 ÚZKOSTNÉ PORUCHY V KLINICKÉ PRAXI
65
4 BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUPY
85
5 ROGERSOVSKÝ PŘÍSTUP
117
6 PSYCHOTERAPIE ÚZKOSTI A STRACHU Z HLEDISKA PSYCHOANALYTICKÉ PSYCHOTERAPIE
133
7 PSYCHOTERAPIE ÚZKOSTNÝCH PORUCH Z POHLEDU LOGOTERAPIE
153
8 SYSTEMICKÁ TERAPIE ÚZKOSTI
181
9 HYPNOTICKÁ PRÁCE S ÚZKOSTÍ A STRACHEM
207
10 PSYCHOSOMATICKÉ PŘÍSTUPY LÉČENÍ STRACHU A ÚZKOSTI
219
11 EXPRESIVNÍ POSTUPY
259
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje