Christliche Kirchengeschichte: Achter Theil, Svazek 8

Přední strana obálky
bey Engelhardt Benjamin Schwickert, 1782 - Počet stran: 489
 

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje