Jak bydlet a podnikat v nájmu

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 16. 1. 2020 - Počet stran: 328
Kniha slouží jako praktická pomůcka zejména pro pronajímatele a nájemce při uzavíraní smluv a řešení sporů, uvádí odpovědi na nejčastější otázky vyplývající z praxe, uvnitř naleznete i praktické vzory smluv a podání. Jako jediná na trhu obsahuje komplexní a ucelený přehled informací z občanského zákoníku pro vlastníky nemovitostí, pronajímatele, správce bytových fondů, BD a SVJ, nájemce, zástupce úřadů měst a obcí spravující bytové fondy, podnikatele a další se zájmem o problematiku nájemního práva. Je praktickou příručkou, nabízí ucelený přehled  právní úpravy v oblasti nájemního bydlení a podnikání v nájmu.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
7
Úvodní slovo
8
1 Nájem bytu a domu v otázkách a odpovědích
9
5 Přehled dalších právních předpisů vztahujících se k problematice nájmu
320
6 Použitá literatura
323
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje