The Economics of Adjustment and Growth

Přední strana obálky
La Editorial, UPR, 2004 - Počet stran: 765

This book provides a systematic and coherent framework for understanding the interactions between the micro and macro dimensions of economic adjustment policies; that is, it explores short-run macroeconomic management and structural adjustment policies aimed at promoting economic growth. It emphasizes the importance of structural microeconomic characteristics in the transmission of policy shocks and the response of the economy to adjustment policies. It has particular relevance to the economics of developing countries.

The book is directed to economists interested in an overview of the economics of reform; economists in international organizations, such as the UN, the IMF, and the World Bank, dealing with development; and economists in developing countries. It is also a text for advanced undergraduate students pursuing a degree in economic policy and management and students in political science and public policy.

Vyhledávání v knize

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

III
10
IV
11
VI
14
VII
17
VIII
18
X
19
XI
20
XII
21
CLXIV
338
CLXV
343
CLXVI
344
CLXVII
345
CLXVIII
346
CLXIX
348
CLXX
353
CLXXI
357

XIII
22
XIV
23
XVI
25
XVIII
26
XIX
27
XX
28
XXI
30
XXIII
33
XXIV
34
XXV
38
XXVI
40
XXVIII
41
XXIX
43
XXXI
46
XXXIII
47
XXXIV
49
XXXVII
53
XXXIX
54
XL
56
XLI
60
XLIII
61
XLIV
62
XLVI
63
XLVII
67
XLVIII
71
XLIX
73
L
74
LI
78
LII
79
LIII
83
LIV
87
LV
90
LVI
93
LVIII
101
LIX
102
LX
106
LXI
107
LXII
109
LXIII
114
LXIV
115
LXV
118
LXVI
121
LXVII
123
LXVIII
125
LXIX
130
LXX
135
LXXI
136
LXXII
137
LXXIII
138
LXXIV
140
LXXV
141
LXXVI
146
LXXVII
149
LXXIX
150
LXXX
151
LXXXI
154
LXXXIII
156
LXXXIV
157
LXXXV
161
LXXXVI
164
LXXXIX
165
XC
167
XCII
168
XCIII
169
XCIV
171
XCV
174
XCVI
176
XCVII
177
XCVIII
179
XCIX
186
C
187
CI
189
CII
195
CIII
202
CIV
205
CV
206
CVI
208
CVII
214
CVIII
215
CIX
216
CXI
217
CXII
219
CXIII
220
CXV
223
CXVI
224
CXVII
225
CXVIII
226
CXIX
227
CXX
229
CXXI
231
CXXII
232
CXXIII
236
CXXIV
239
CXXV
243
CXXVI
245
CXXVIII
246
CXXIX
251
CXXX
252
CXXXI
254
CXXXII
257
CXXXIII
258
CXXXIV
260
CXXXV
263
CXXXVII
264
CXXXIX
265
CXL
268
CXLI
269
CXLII
270
CXLIII
273
CXLIV
276
CXLV
277
CXLVI
279
CXLVII
283
CXLVIII
284
CXLIX
288
CL
290
CLI
291
CLII
299
CLIII
309
CLIV
310
CLV
316
CLVI
322
CLVII
325
CLVIII
326
CLIX
329
CLX
330
CLXI
333
CLXII
336
CLXIII
337
CLXXII
358
CLXXIII
361
CLXXIV
362
CLXXV
365
CLXXVI
370
CLXXVII
378
CLXXIX
384
CLXXX
387
CLXXXI
392
CLXXXII
393
CLXXXIII
398
CLXXXIV
400
CLXXXV
403
CLXXXVI
404
CLXXXVII
406
CLXXXVIII
408
CXC
409
CXCI
412
CXCII
413
CXCIII
414
CXCV
415
CXCVI
421
CXCVII
423
CXCVIII
425
CXCIX
427
CC
428
CCI
432
CCII
434
CCIII
437
CCV
442
CCVI
446
CCVII
447
CCVIII
451
CCIX
454
CCX
457
CCXI
458
CCXII
461
CCXIV
462
CCXVI
469
CCXVII
471
CCXIX
477
CCXX
478
CCXXI
479
CCXXII
480
CCXXIII
486
CCXXV
488
CCXXVI
494
CCXXVII
499
CCXXVIII
501
CCXXIX
503
CCXXX
507
CCXXXI
509
CCXXXII
513
CCXXXIII
515
CCXXXIV
516
CCXXXV
518
CCXXXVI
521
CCXXXVII
526
CCXXXVIII
528
CCXXXIX
529
CCXL
530
CCXLI
532
CCXLII
536
CCXLIII
537
CCXLIV
539
CCXLV
543
CCXLVI
545
CCXLVIII
546
CCXLIX
551
CCL
553
CCLI
558
CCLII
561
CCLIII
566
CCLV
567
CCLVI
568
CCLVIII
569
CCLIX
571
CCLX
574
CCLXI
578
CCLXII
580
CCLXIV
581
CCLXV
583
CCLXVI
586
CCLXVII
589
CCLXVIII
590
CCLXIX
592
CCLXX
593
CCLXXI
594
CCLXXII
595
CCLXXIII
600
CCLXXIV
602
CCLXXV
606
CCLXXVI
608
CCLXXVII
609
CCLXXVIII
611
CCLXXX
613
CCLXXXI
614
CCLXXXII
617
CCLXXXIII
619
CCLXXXIV
620
CCLXXXV
621
CCLXXXVI
622
CCLXXXVIII
624
CCLXXXIX
629
CCXC
630
CCXCI
636
CCXCII
640
CCXCIV
642
CCXCV
644
CCXCVI
646
CCXCVII
649
CCXCVIII
651
CCC
652
CCCI
653
CCCII
654
CCCIII
656
CCCV
660
CCCVI
661
CCCVII
662
CCCVIII
663
CCCIX
668
CCCX
669
CCCXI
675
CCCXII
678
CCCXIII
680
CCCXIV
683
CCCXV
735
CCCXVI
737
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje