Gesetze für die K. K. Armée in Auszug: nach alphabetischer Ordnung der Gegenstände eingerichtet

Přední strana obálky
Schönfeld, 1787 - Počet stran: 626
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje