Velký slovník marketingových komunikací

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2012 - Počet stran: 271
Velký slovník marketingových komunikací poskytuje ucelený přehled a vysvětlení základních pojmů používaných v oblasti marketingových komunikací, a to nejen jejich základních forem (reklama, podpora prodeje, direct marketing, public relations, osobní prodej), ale také základních pojmů v oblasti marketingu, výstav a veletrhů, psychologie spotřebitele a nových forem marketingových komunikací. Zejména uvedení pojmů spadajících do oblasti nových forem marketingových komunikací je výrazným přínosem slovníku, neboť tyto pojmy často nebyly v jiné odborné literatuře dosud definovány. Velký slovník marketingových komunikací je přehledným, komplexním shrnutím pojmů a odborných výrazů z oblasti marketingových komunikací a souvisejících oborů. Je určený pracovníkům v oblastí marketingu, marketingových komunikací, studentům středních a vysokých škol. Autory Velkého slovníku marketingových komunikací jsou odborníci v jednotlivých oblastech, akademičtí pracovníci a odborníci z praxe.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorech
6
Seznam zkratek autorů
8
Úvod
9
Slovníková část AZ
11

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje