Fenomény lidových tradic: kroje - obřady - masky

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 3. 12. 2021 - Počet stran: 256
Publikace s etnologickou tematikou s výrazným zaměřením na obrazovou část přibližuje i nezasvěceným čtenářům problematiku lidových tradic. Vybrali jsme dva základní okruhy českých tradic: lidový oděv a kroj a tradiční obřady a masky. Jde o fenomény, které provázejí naše tradice po staletí, jsou dodnes místy živé a zároveň natolik proměnné, že stojí za to je výmluvně znovu představit veřejnosti. Autoři na daných tématech dlouhodobě spolupracují, publikace je tak jistým résumé jejich společných aktivit. Fotografie vznikaly po celé roky v terénu jako časosběr, který sleduje jevy rodinné a výroční obřadnosti a dokonale vystihují ducha daného okamžiku. Kniha jistě najde příznivý ohlas u čtenářů a obohatí současnou sestavu národopisných publikací, a to také díky odbornému a zároveň poutavému stylu autorky.
 

Obsah

Úvod
8
Oděvní tradice a lidové kroje
14
Zvykoslovná tradice a obřadní masky
45
Závěr
228
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje