McGuffey's First Eclectic Reader

Přední strana obálky
American Book Company, 1920 - Počet stran: 96
May be used in teaching reading by any method but especially adapted to the phonic method, the word method, or a combination of the two. Words of only two or three letters are used in the first lessons. Longer and more difficult words are gradually introduced.

Vyhledávání v knize

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje