McGuffey's First Eclectic Reader, Svazek 5

Přední strana obálky
Van Nostrand Reinhold, 1920 - Počet stran: 96
Provides thorough and frequent drills on the elementary sounds to improve pronunciation and reading skills.

Vyhledávání v knize

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje