První pomoc II - Pro studenty zdravotnických oborů – 2., přepracované a doplněné vydání

Přední strana obálky
Nové, přepracované vydání úspěšné dvoudílné učebnic první pomoci pro zdravotnické obory je doplněné o nejnovější poznatky v oboru. Druhý díl zpracovává témata: první pomoc při poranění hlavy, oka, páteře a míchy, hrudníku, břicha, pánve, končetin, při polytraumatu, tlakovém poranění, úrazech při dopravních nehodách nebo při sportu, při poškození organismu teplem, chladem, elektrickým proudem, chemickými látkami, dále první pomoc při urologických úrazech, gynekologických akutních stavech, náhlých příhodách břišních atd. Poslední kapitola obsahuje několik modelových případů s návodem, jak se zachovat v konkrétních situacích, a s upozorněním na nejčastější chyby.Studentům zdravotnických oborů se tak dostává skvělé pomůcky, která jim pomůže získat potřebné informace z oblasti péče o pacienta v urgentním stavu, proniknout do problematiky první pomoci, a tak jim umožní splnit studijní požadavky předmětu první pomoc.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
11
1 Zajištění pacienta v odborné přednemocniční péči
12
2 Poranění hlavy
22
3 Akutní stavy ohrožující oko
31
4 Poranění páteře a míchy
38
5 Poranění hrudníku
44
6 Poranění břicha
52
7 Končetinová poranění a poranění pánve
55
14 Poškození teplem chladem elektrickým proudem a chemickými látkami
98
15 Náhlé příhody břišní NPB akutní břicho
108
16 Urologické úrazy
114
17 Akutní stavy v gynekologii
117
18 Návykové látky a akutní otravy
126
19 Vybrané akutní stavy v interních oborech
137
20 Vybrané akutní stavy u dětí
143
21 Modelové situace
149

8 Polytrauma
68
9 Tlaková poranění
70
10 Úrazy při dopravních nehodách
74
11 Mimořádná událost s hromadným postižením zdraví
80
12 Specifická poranění
88
13 Sportovní úrazy
91
Stručný výkladový slovník použitých cizích slov
172
Přehled použitých zkratek
176
Literatura
177
Rejstřík
179
Autorská práva

Bibliografické údaje