Exercir-Reglement (Exercier Reglement) für die k.k. Linien. Infanterie 1844

Přední strana obálky
[Anonymus AC09847627]
Anton Strauß's Witwe & Sommer, 1844 - Počet stran: 251
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje