Exercir-Reglement für die k. k. Linien-Infanterie: 1844

Přední strana obálky
Strauß & Sommer, 1844 - Počet stran: 251
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje