Abhandlung über die Befestigungskunst zum Gebrauche der kaiserlich-königlichen Ingenieurs-Akademie: Erster theil, Svazek 1

Přední strana obálky
1795 - Počet stran: 300
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje