Das Kriegsjahr 1813: mit besonderer Berücksichtigung der Schlacht bei Kulm : nach authentischen Quellen bearbeitet

Přední strana obálky
Woldemar Türk, 1863 - Počet stran: 236
 

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje