A Key Into the Language of America

Přední strana obálky
Cosimo, Inc., 1. 1. 2010 - Počet stran: 228
Written in 1643 at a time of great turmoil between Native Americans and the English settlers, A Key into the Language of America is a study of American Indian life, religion, and language. Written by an advocate of Native American rights and treatment, the book presents a number of ideas that seem anti-English and bring to light the prejudices held by the pilgrims. The book was the first study of Native American language written in English, and the commentary on Indian ways of life make it a worthwhile read. Roger Williams (c. 1603-1683) was the founder of Rhode Island and an outspoken pioneer who fought for Native American rights in New England in the 17th century.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

I
1
II
10
III
17
IV
22
V
27
VI
31
VII
48
VIII
54
XVIII
106
XX
111
XXI
118
XXII
122
XXIII
140
XXIV
146
XXV
152
XXVI
159

IX
62
X
65
XI
68
XII
79
XIII
82
XIV
85
XV
88
XVI
94
XVII
102
XXVII
167
XXVIII
171
XXIX
177
XXX
182
XXXI
191
XXXII
193
XXXIII
200
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje