Časopis Společnosti wlastenského museum w Čechách, Svazek 1

Přední strana obálky
Nákladem Českého museum, 1827
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Oblíbené pasáže

Strana 42 - Kostuici chteli wydati listy klatebne' proti wäm i wassemu krälowstwj wedlö plne'ho zprawenie ; i bylo by se stalo, bychom my se proti tomu nebyli posadili...
Strana 15 - Tamto schäzj se od powssechnostj k gednotliwostem, zde wstupuge se od tichto k onim; tamto pokracuge se od sauboru k rozboru zde od rozboru k sauboru ; tam se pocjnä wjce od premysiu tili naucni, zde wjce ode pkezwidu tili ffaumawi. Wlastni wejstere...
Strana 67 - A g,z sme ge o to obestali, aby bylo opraweno : a oni netoliko by to oprawili, ale wiece to russie, proti kompaktatöm, smwwäm a miernemu listu ciniti neprestäwagjce; gesstoby cele i wäm melo ljto byti.

Bibliografické údaje