Exercier- Reglement für die Infanterie der Insurrektion des Adels von Ungarn

Přední strana obálky
1809
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje