Velká kniha o řízení firmy: Praktické postupy pro úspěšný rozvoj organizace

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 31. 10. 2013 - Počet stran: 400
Kniha se komplexně a s důrazem na využití předkládaných poznatků v praxi věnuje řízení firmy od strategie až po praktickou implementaci metod a nástrojů usnadňujících fungování celé firemní organizace. Autoři s mnohaletými zkušenostmi z praxe ukazují, že firma se chová jako živý organismus, ve kterém jsou jednotlivé části vzájemně provázány, a pokud přestane fungovat jedna z nich, odrazí se to většinou i na řadě ostatních. Manažeři, majitelé firem a konzultanti získají praktické informace o tvorbě firemní strategie, optimalizaci procesů, využití finančních ukazatelů, metodách výběru, hodnocení a motivaci zaměstnanců a o využití informačních zdrojů a systémů k automatizaci některých činností. Naleznou zde také praktické kroky pro řízení změnových projektů a seznámí se s řadou zkušeností, které autoři získali při své mnohaleté konzultantské a manažerské činnosti. Kniha nemá svou komplexností a praktičností na českém trhu konkurenci.
 

Obsah

O autorech
11
Úvod
13
1 Teorie a praxe firmy
15
2 Systémový pohled na řízení firmy
35
3 Strategie firmy
77
4 Procesy
123
5 Řízení lidských zdrojů
169
6 Finanční řízení
251
7 Řízení informačních a komunikačních technologií
295
8 Organizace
323
9 Změnové projekty a soustavné zlepšování
357
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

O autorovi (2013)


Bibliografické údaje