Chirurgie v extrémních podmínkách: Odborný přehled pro lékaře a zdravotníky na zahraničních praxích

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 20. 3. 2015 - Počet stran: 584
Kniha slouží k vyjasnění problematiky spojené s výjezdem evropského lékaře do krizových nízkozdrojových oblastí, objasní mu, co může očekávat a kam až může ve svých zákrocích zajít v legislativou neřešených situacích, co bude na jeho práci rozdílné oproti zavedeným nemocnicím našeho regionu a také jak chránit sebe a čemu se vyhnout. Může se jednat o lékaře humanitárních organizací, mezinárodních týmů, armádních a jiných ozbrojených složek.
V knize získá cenné informace též nelékařský zdravotnický personál nacházející se v popisovaných situacích a oblastech.
Kniha je dokumentována instruktivními fotografiemi z konkrétních situací (169 fotografií a názorných originálních kreseb, 34 tabulek).
Podobná publikace, takto komplexně pojata, nebyla u nás dosud vydána. Hlavní autor působil ve vedoucí funkci našich lékařů v silách NATO, na misích v zahraničních konfliktech, dále jako chirurg nemocnic v zemích jižní Afriky. Podobnou erudici mají i ostatní spoluautoři.
 

Obsah

Autorský kolektiv
13
Předmluva
15
Úvod
19
1 Obecná část
23
2 Specifikace extrémních podmínek
85
3 Ozbrojené konflikty
103
4 Vybrané kapitoly chirurgické léčby v ozbrojeném konfliktu
185
5 Podmínky rozvojového světa  obecná část
231
6 Podmínky rozvojového světa  speciální část
259
7 Speciální chirurgické obory  nízkozdrojové podmínky
327
8 Tropické oblasti
393
9 Polární oblasti
489
Poděkování
501
Seznam zkratek
503
Rejstřík
507
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje