Automated Solution of Differential Equations by the Finite Element Method: The FEniCS Book

Přední strana obálky
Anders Logg, Kent-Andre Mardal, Garth Wells
Springer Science & Business Media, 24. 2. 2012 - Počet stran: 731
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
This book is a tutorial written by researchers and developers behind the FEniCS Project and explores an advanced, expressive approach to the development of mathematical software. The presentation spans mathematical background, software design and the use of FEniCS in applications. Theoretical aspects are complemented with computer code which is available as free/open source software. The book begins with a special introductory tutorial for beginners. Following are chapters in Part I addressing fundamental aspects of the approach to automating the creation of finite element solvers. Chapters in Part II address the design and implementation of the FEnicS software. Chapters in Part III present the application of FEniCS to a wide range of applications, including fluid flow, solid mechanics, electromagnetics and geophysics.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1 A FEniCS tutorial
1
Part I Methodology
75
Part II Implementation
171
Part III Applications
383
List of authors
673
GNU Free Documentation License
680
References
689
Index
716
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje