Jahrbuch für den Gebrauch der österr. k. k. Finanz- und Rechnungs-Kontrols-Beamten, dann der k. k. Finanzwache, Svazek 2

Přední strana obálky
Kienreich, 1859
 

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje