Veterinární imunologie: 2., doplněné a aktualizované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 31. 3. 2009 - Počet stran: 392
Monografie vychází z úspěšné publikace, vydané naším nakladatelstvím v roce 2000. Autoři text v souladu s vývojem nových poznatků rozšířili a aktualizovali. Původní koncepce však zůstala zachována. Kniha tak přehledným způsobem shrnuje nejnovější poznatky v oboru se zdůrazněním specifických rysů imunitních reakcí u hospodářských a domácích zvířat. Jsou zde zdůrazněny vývojové aspekty, srovnávací imunologie, fyziologické obranné funkce až po zásahy, které vedou k selhání imunitního systému a vzniku imunopatologických procesů s naznačením možností jejich prevence, diagnostiky a léčby. Publikace je určena širokému spektru pracovníků včetně praktických veterinárních lékařů i studentů. Pro ně je kniha koncipována tak, aby mohla splnit také funkci učebního textu.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Recenze od uživatele - Označit jako nevhodné

Přehledně sepsané, zmiňuje různé druhy zvířat.

Obsah

1 Imunitní systém a jeho funkce
17
2 Imunitní systém obratlovců
127
3 Imunologie reprodukce imunita plodu a novorozence
157
4 Imunita proti infekci
173
5 Transplantační a protinádorová imunita
225
6 Choroby imunitního systému
245
7 Imunomodulace imunoterapie
313
8 Imunitní systém a prostředí
329
9 Imunologické metody
343
10 Apendix
377
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje