Wýborně dobrý Způsob Gak se má dobře po česku psáti, neb tisknauti: Wytažený z Cžeské Biblj, která na několik Djlů rozdělena, a weyklady po kragjch položenými wyswětlena bywssi, mezy Nakatolickými gest v weliké wážnosti. Ale pro kacýřské bludy od Katoliků ani čjsti, ani chowati se nemá. Nicméně poněwadž (podlé wssech zdánj) nad giné Cžeské Knihy wlastněgi, pěkněgi, a pilněgi wytisstěna byla, Způsob gegjho Pjsma nemůže se než nad mjru chwáliti, a ten tuto se wykládá, a hoden gest, aby wssyckni sskolnj Mistrowé poručili swým Včedlnjkům geg mjti, bedliwě čjsti, a podlé něho psáti se včiti

Přední strana obálky
w Jmpressy Universitatis, w Kollegi Soc. Jesu bljž Mostu, 1730 - Počet stran: 99
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje