Auszug aus dem Exercier Reglement für die k. k. Infanterie vom Jahr 1807

Přední strana obálky
1807 - Počet stran: 155
 

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje