Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 14. 8. 2008 - Počet stran: 176
Kniha je určena odborníkům pracujícím v pomáhajících profesích a veřejnosti se zájmem o problematiku duševně nemocných. Úvod vymezuje základní pojmy a možnosti výskytu duševních onemocnění. Publikace je rozdělena do dvou částí. V obecné části je základní soubor informací z psychoterapie, psychiatrie, sociální práce. Dále pak kapitoly o možnostech, nástrojích a plánování v sociální práci, agendě sociálního pracovníka, poli jeho působnosti. Důležitý je individuální a skupinový přístup v sociální práci, práci multidisciplinárního týmu, vzdělávání a supervizi. Ve speciální části je popsán systém služeb o duševně nemocné, ambulantní práce, ústavní hospitalizace a následná péče. Kniha také naučí čtenáře pracovat s dětmi a mládeží s duševní nemocí, závislými, seniory, nepřizpůsobivými občany. Poskytne principy socioterapie a komunitní psychiatrie.
 

Obsah

OBECNÁ ČÁST
9
2 Metody sociální práce
18
3 Klient v sociální práci
27
4 Systém sociálních služeb
39
5 Etika v sociální práci
48
6 Zákonné úpravy a běžná agenda sociálního pracovníka
52
7 Multidisciplinární tým
60
SPECIÁLNÍ ČÁST
69
9 Možnosti terapie duševních nemocí
92
10 Vztah a komunikace s klientem
97
11 Specifi ka práce s vybranými skupinami klientů
101
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje