Chronologische Auszüge der von der k.k. Finanz-Landes-Direkzion Sekzion II. in Böhmen im Jahre 1850 ... erlassenen Normalvorschriften

Přední strana obálky
[Anonymus AC09673510]
G. Haase Söhne, 1852
 

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje