Jazyky C a C++ - kompletní kapesní průvodce – 2., aktualizované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2011 - Počet stran: 367
V této knize najdete přehled programovacích jazyků C a C++, a to v rozsahu, jaký vám žádná běžně dostupná publikace nenabídne. Vedle rysů, které jsou součástí standardů obou jazyků platných v době psaní této knihy zde najdete i popis novinek, které budou součástí standardu C++ připravovaného na rok 2011 a z historických důvodů označovaného C++0x. Popis obou programovacích jazyků doprovázejí příklady. Programovací jazyk C je již téměř čtyři desetiletí jedním z nejpoužívanějších programovacích jazyků a v některých aplikacích je nezastupitelný. Jazyk C++ vznikl jako objektové rozšíření jazyka C a podobně jako jazyk C patří k nejrozšířenějším programovacím jazykům.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
17
1 Úvod
19
2 Základní pojmy
31
3 Základní datové typy
47
4 Výčtové typy struktury a unie
65
5 Ukazatele pole a reference
81
6 Proměnné a deklarace
103
7 Jmenné prostory
119
10 Funkce
195
11 Třídy a objekty
225
12 Přetěžování operátorů
273
13 Výjimky
291
14 Šablony
313
15 Dynamická identifikace typů
341
16 Preprocesor
345
Literatura
359

8 Operátory a výrazy
127
9 Příkazy
179

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje