Účetnictví 1: Aplikace principů a technik - 2., aktualizované a doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 21. 10. 2011 - Počet stran: 144
Nové vydání úspěšné knížky objasňuje problematiku účetnictví podnikatelů zejména na příkladech a úlohách a je určena především studentům a začátečníkům, kteří už mají o jednotlivých tématech základní přehled. Ke každé problematice na úvod naleznete základní vysvětlení a dále příklady a případové studie aplikující problém v praxi. Správnost svého řešení si zkontrolujete na konci každé kapitoly, kde najdete také příslušné komentáře. Druhé vydání knihy obsahuje aktuální informace ke každé problematice a nové příklady. Procvičíte si sestavování výkazů finančního účetnictví, účtování o dlouhodobém majetku, zásobách, nákladech, výnosech, vlastním kapitálu, penězích a zúčtovacích vztazích. Na konci publikace je uveden závěrečný souhrnný příklad na sestavení účetní závěrky, který prověří komplexnost získaných znalostí, a dále komparace účetního systému vedeného dle právních norem ČR s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS for SME).
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorech
7
Řekli o knize
8
Uvedení do problematiky finančního účetnictví podnikatelů České republiky
9
1 Sestavení rozvahy
12
2 Účtování na rozvahových účtech operace nepůsobící na vlastní kapitál
24
3 Účtování na rozvahových a výsledkových účtech
34
4 Finanční majetek a zúčtovací vztahy
50
5 Dlouhodobý majetek
69
7 Náklady a výnosy
98
8 Vlastní kapitál
110
9 Závěrečný souhrnný příklad účetní závěrka
116
Příloha
134
Seznam použitých zkratek
139
Literatura
141
Shrnutí
142
Rejstřík
143

6 Zásoby
86

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje