Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd: Metody vhodné pro malé a střední provozy

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 2. 4. 2012 - Počet stran: 104
Tato publikace je zaměřena na tři příbuzné činnosti v krajině: provoz plantáží rychle rostoucích dřevin, plantáže vánočních stromků, porosty vzniklé zalesňováním zemědělských půd. Autoři nabízí praktický pohled na tento perspektivní segment krajiny. Text vám poslouží jako návod pro plánování, založení a provoz v podmínkách malovýroby, tedy pro ty, kteří se budou těmito výrobními aktivitami zabývat spíše okrajově, nicméně i tak s cílem dosáhnout určité míry ekonomické efektivnosti. Cílem publikace je ukázat drobným a středním zemědělcům a jiným vlastníkům půdy, jak založit a pěstovat plantáže dřevin pro podnikání nebo samozásobení dřevem, respektive pro produkci vánočních stromků. Další cílovou skupinou jsou studenti vysokých a odborných škol zaměření na lesnictví, ochranu a tvorbu krajiny, zahradnictví a zemědělství.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
9
Pojem plantáž
11
Podnikatelský záměr
15
Nejčastěji pěstované druhy nároky na stanoviště a požadavky na sadební materiál
23
Návrh a  založení plantáže
47
Pěstování a  výchova porostů
63
Zázemí plantáže a  související stavební úpravy
71
Mechanizace vhodná pro malé a  střední plantáže dřevin
81
Plantáž v  krajině
97
Literatura
99

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje