Weliký Žiwot Pána a Spasytelé Nassého Krysta Gežjsse A geho neyswětěgssý a neymilegssý Matky Marye Panny, Gakož y wssech giných Krewnjch Přátel Syna Božjho totižto S. Anny, a gegi Matky S. Emerencyány, S° Jozeffa, a S. Joachyma, S. Jana Křtjtele, S. Jana Ewangelisty, S. Sstěpána prwnjho Můčedlnjka, S. Jakuba Menssjho, S. Máři Magdaleny, a Swaté Marty: Kdežto postjžené gsau wsseckny neypředněgssj wěcy, které se od Stwořenj Swěta až do skázy a wywrácenj Města Geruzaléma zběhly, gakož taky obssjrná hystorye starého y nowého Zakona se dotykagicý. Co se někdy w Kraginách Židowských zběhlo, a w Pjsmě Swatém něco zatmělegi, a krátčegi wypsaná gest: tuto se obssjrně a zřetedlně wypisuge : Nacházý se též w této Knjze do pěti set rozličných a welmi pěkných Modlyteb o Žiwotu a hořkem Vmučenj a Oslawenj Pána Gežjsse Krysta, gakož y k Maryi Panně a giným některým Swatým

Přední strana obálky
w Ympressý Karlo-Ferdynandské, w Kollegi Towaryšstwa Gežjssowa v Swatého Klymenta bljž Mostu, Za Jana Frantisska Starcka Faktora, 1698 - Počet stran: 1137
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje