Mezinárodní marketing: Strategické trendy a příklady z praxe – 4. vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 13. 1. 2015 - Počet stran: 200
Nové vydání reaguje na dynamický vývoj v mezinárodním marketingu, zejména v oblasti digitálního marketingu a brand managementu. Autorka se zabývá mezinárodním marketingem komplexně ľ od analýzy prostředí přes strategické plánování až po marketingový mix. Výklad doplňují příklady a případové studie.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorce
8
Předmluva
9
1 Úvod do mezinárodního marketingu
11
2 Mezinárodní prostředí a jeho vliv na mezinárodní podnikání
27
3 Mezinárodní marketingový výzkum
43
4 Strategické plánování a růstové strategie v mezinárodním marketingu
57
5 Formy vstupu firem na mezinárodní trhy
67
6 Segmentace mezinárodních trhů výběr cílových trhů a positioning
85
8 Mezinárodní výrobková politika
119
9 Mezinárodní cenová politika
133
10 Mezinárodní distribuční politika
149
11 Mezinárodní marketingová komunikace
165
Literatura
186
Shrnutí
189
Summary
190
Rejstřík
191

7 Mezinárodní značková strategie
101

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje