Praktická dětská obezitologie

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2012 - Počet stran: 222
Kniha je určena především pro praktické lékaře pro děti a dorost (dále PLDD), ale také pro všechny odborné pracovníky podílející se na komplexní péči o děti s obezitou (pediatry, endokrinology, lékaře lázeňských zařízení, psychology, fyzioterapeuty, nutriční terapeuty atd.). Čtenáři podává komplexní a ucelený přehled o problematice dětské obezitologie a nabízí základní doporučení jak v ambulanci PLDD postupovat při dispenzarizaci dítěte s obezitou, jak zahájit účinnou nefarmakologickou intervenci a za jakých okolností dítě předat do specializované péče. Kniha umožňuje PLDD správně edukovat pacienty a jejich rodiny o zdravém životním stylu, pravidlech racionální výživy a vhodné pohybové aktivitě. Kniha je jedinečná svým komplexním a multioborovým pohledem na danou problematiku a jeho vzájemným propojením. Vychází především z praktických dlouholetých zkušeností jednotlivých autorů, podložených nejaktuálnějšími výsledky světových odborných studií.Jedná se o odbornou učebnici.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Seznam autorů
9
Úvod
11
1 Podklady dětské obezity
13
2 Prevence běžné dětské obezity
59
3 Diagnostické zhodnocení dětské obezity
87
4 Léčba dětské obezity
131
Použité zkratky
193
Použitá literatura
195
Doporučená literatura
215
Souhrn
217
Summary
219
Rejstřík
221
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje