Chirurgie v extrémních podmínkách: Odborný přehled pro lékaře a zdravotníky na zahraničních praxích

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 20. 3. 2015 - Počet stran: 584
Kniha nabízí čtenáři přístup k akutním chirurgickým situacím v extrémních podmínkách a doporučené postupy při jejich řešení. Multidisciplinární příručku využijí kromě chirurgů i lékaři ostatních profesí a další zdravotničtí pracovníci.
 

Obsah

Autorský kolektiv
13
Předmluva
15
Úvod
19
1 Obecná část
23
2 Specifikace extrémních podmínek
85
3 Ozbrojené konflikty
103
4 Vybrané kapitoly chirurgické léčby v ozbrojeném konfliktu
185
5 Podmínky rozvojového světa  obecná část
231
6 Podmínky rozvojového světa  speciální část
259
7 Speciální chirurgické obory  nízkozdrojové podmínky
327
8 Tropické oblasti
393
9 Polární oblasti
489
Poděkování
501
Seznam zkratek
503
Rejstřík
507
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje