Dřevo krásných stromů - (3., přepracované vydání)

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2005 - Počet stran: 128
Krásná, výpravná publikace o dřevu a stromech je určena jak profesionálům, kteří se dřevem denně pracují - truhlářům, řezbářům, restaurátorům, architektům, tak i všem zájemcům o tento krásný materiál. Přes 300 barevných fotografií přiblíží čtenáři nejznámější stromy - od listu a větvičky přes celkový vzhled a dřevařské řezy až ke šperku, misce, soše. Třetí, zcela přepracované vydání knihy Martina Patřičného - sochaře, řezbáře i spisovatele je doplněno o nové fotografie stromů, řezy dřeva s podrobnějšími popisy i více druhů řezbářských, uměleckých a užitých výrobků.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Stromy podle abecedy
5
A jak svůj život končí
11
Borovice Pinus
17
Modřín opadavý Larix decidua
25
Trnovník bílý akát Robinia pseudoacacia 29 Dub Quercus
33
Jilm Ulmus
39
Ořešák královský Juglans regia
49
Habr obecný Carpinus betulus
55
Olše Alnus
77
Vrba Salix
89
Jabloň Malus
97
Třešeň Cerasus
105
Katalpa trubačovitá Catalpa bignonioides
114
Koto Pterygota
120
Řešetlák počistivý Rhamnus cathartica 125 Hloh Crataegus
126
O autorovi
136

Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia
63
Bříza bělokorá Betula pendula
69

Bibliografické údaje