Kompetence ve vzdělávání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2008 - Počet stran: 159
Publikace propojuje teoretický výklad se stálým zřetelem k praxi. Autoři vydatně čerpají nejen z české, ale také zahraniční literatury o dané problematice a vycházejí také z důležitých mezinárodních dokumentů EU. Problematika kompetencí je zde poprvé pojednána komplexně, tj. jak ve vztahu k školnímu vzdělávání mládeže, tak ve vztahu k vzdělávání dospělých. Autoři účelně využívají a propojují koncepce pedagogiky a andragogiky.Kniha obsahuje přílohy s podrobnými přehledy klíčových kompetencí, modelů manažerských kompetencí aj.
 

Obsah

Oddíl 1
5
Oddíl 2
9
Oddíl 3
11
Oddíl 4
13
Oddíl 5
76
Oddíl 6
77
Oddíl 7
129
Oddíl 8
133
Oddíl 9
139
Oddíl 10
141
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje