MARMORA TAURINENSIA DISSERTATIONIBUS, ET NOTIS ILLUSTRATA.: Cui addita est Appendix Inscriptionum, quae perierunt, [et] quarum memoria ab uno nobis Pingonio servata. Pars altera

Přední strana obálky
Ex Typographia Regia, 1747 - Počet stran: 144
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje