100 tipů pro plánování domácí ošetřovatelské péče

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 16. 9. 2016 - Počet stran: 136
Publikace přináší 100 tipů jak zefektivnit a zlepšit péči o klienty v domácím prostředí a jak podpořit spolupráci s pečující rodinou; návody jak lépe a snadněji udržet klienta aktivního fyzicky i psychicky, jak se vyvarovat drobných chyb, které klienty demotivují, a jak pomoci pečujícím, kteří se o klienta v domácí péči starají; tipy a postřeh, jak dobře dokumentovat provedené výkony a na co se zaměřit, aby nedocházelo k nedostatku, nebo naopak opakování ošetřovatelské péče u starých a nevyléčitelně nemocných.
 
 

Obsah

Předmluvaúvod
9
1 Plánování ošetřovatelské péče záležitost plná nedorozumění
11
2 Plánování ošetřovatelské péče krok za krokem
26
8 Ošetřovatelský plán a jeho dokumentování
121

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje