Praktická proktologie

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 20. 5. 2013 - Počet stran: 224
Monografie autorů z řady chirurgických pracovišť je koncipována jako příručka určená především chirurgům, kteří se zajímají o proktologii.Užitečné informace může poskytnout také gastroenterologům, gynekologům a všem lékařům i nelékařskému zdravotnickému personálu, kteří se ve své praxi setkávají s onemocněními konečníku.Publikace je uspořádána do 28 kapitol.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

1417 Morfologie rektálního karcinomu
128
1422 Prediktivní faktory
129
1432 UICC klasifi kace
130
1441 Laparoskopické a robotické výkony
132
1442 Lokální výkony
133
1444 Onkologická léčba
134
145 Lokální recidivy rakoviny konečníku
135
146 Karcinoid rekta
136

232 Svaly
25
233 Nervové zásobení konečníku
26
25 Žilní odtok
27
251 Mízní odtok
28
Literatura
29
3 Fyziologie anorekta a pánevního dna
31
33 Kolorektální senzitivita
32
Literatura
33
4 Analgosedace v proktologii
35
42 Základní farmaka používanápro analgosedaci
36
422 Opioidy
37
423 Kombinace benzodiazepinů a opioidů
38
43 Zásady bezpečnosti řešeníkomplikací
39
Literatura
40
5 Základy ambulantní anestezie pro proktologii
43
53 Předanestetická příprava
44
551 Pooperační analgezie
45
6 Lokoregionální anestezie v ambulantníproktologii
47
62 Látky používané pro lokální anestezii
48
633 Periferní svodné blokády v proktologii
49
7 Vyšetřovací metody v proktologii
51
712 Vlastní klinické vyšetření
52
713 Technické vybavení
54
722 Ultrazvuk
55
724 Irigografi e
57
726 Výpočetní tomografi e
58
727 Magnetická rezonance
59
728 Transit Time
61
Literatura
63
8 Hemoroidy a anální trombóza
67
814 Dělení hemoroidů
68
815 Diferenciální diagnóza
69
817 Léčba pozdních komplikací po operacíchhemoroidů
77
823 Diferenciální diagnostika
78
9 Anální fisura anální ragády a eroze
79
912 Diagnostika
80
914 Doporučený postup
82
921 Etiologie
83
10 Anální inkontinence
85
103 Anamnéza
86
104 Fyzikální vyšetření
87
1042 Elektromyografi e
88
1045 Transanální endosonografi e
89
105 Léčba anální inkontinence
90
1051 Konzervativní léčba anální inkontinence
92
1052 Chirurgická léčba anální inkontinence
93
106 Komplikace
99
107 Prognóza a úspěšnost léčby
101
Literatura
102
11 Poruchy statiky a dynamiky malé pánvesyndrom pseudoobturované defekace
103
1111 Etiologie a patogeneze
104
1114 Léčba
105
112 Rektokéla
106
1124 Léčba
107
113 Ulcus simplex recti
108
1136 Enterokéla sigmoideokéla
109
12 Anorektální polypy
111
1214 Další typy adenomů
112
1217 Klinický obraz
113
1219 Malé polypy
115
12112 Časný karcinom rekta
116
122 Nenádorové polypy
118
1225 Juvenilní polyp
119
13 Polypózní syndromy
121
1312 MYH asociovaná polypóza
122
1332 Hyperplastická polypóza
123
14 Zhoubné nádory konečníku anua perianální oblasti
125
1412 Etiologie
126
1415 Příznaky
127
1472 Etiologie
137
1477 Melanoblastom
138
14710 Extramamární Pagetova choroba
139
15 Condylomata acuminata perianalia
141
154 Diferenciální diagnostika
142
155 Léčba
143
156 Komplikace
144
16 Poranění konečníku cizí těleso v konečníku
145
163 Komplikace
146
167 Cizí tělesa v konečníku
147
Literatura
148
17 Presakrální tumory
149
1712 Chordomy
150
1718 Metastatické nádory presakrální oblasti
151
174 Léčba
152
175 Komplikace a řešení komplikací
153
Literatura
154
18 Perianální dyskomfort perianální dermatitida
155
181 Objektivní příznaky
156
1813 Eczema microbiale
157
1815 Dermatitis seborrhoica
158
1819 Psoriasis vulgaris lupénka 18
159
19 Pruritus ani
161
193 Léčba
162
20 Sinus pilonidalis sacrococcygealis
163
202 Diagnostika a diferenciálnídiagnostika
164
203 Léčba
165
2034 Pooperační péče
168
Literatura
169
21 Proktitidy
171
2114 Diagnóza
172
2116 Komplikace
173
2123 Infekční proktitida
174
216 Herpes simplex virus HSV
175
219 Iritační proktitida
176
2112 Chronická ischemická proktitida
177
22 Hidradenitis suppurativa
179
2221 Staging
180
224 Diferenciální diagnostikasecernujících perineálníchzánětlivých sinů
181
2253 Chirurgická léčba
182
23 Anální abscesy a flegmóny
185
233 Periproktální absces
186
235 Diferenciální diagnostika
187
Literatura
188
24 Periproktální píštěle
189
243 Příznaky
190
2441 Diferenciální diagnostika
191
246 Léčba
193
2461 Fistulotomie fi stulektomie lay open
194
2463 Slizniční posuvný lalok
195
2464 Bioprostetická anální zátkaAnal Fistula Plug AFP
196
247 Vzácnější druhy fi stul
197
Literatura
198
25 Rektovaginální píštěle
199
257 Léčba
200
2511 Postiradiační píštěle
201
26 Endometrióza konečníku
203
Literatura
204
27 Crohnova nemoc
205
273 Role proktologa v diagnosticea léčbě onemocnění
206
Literatura
207
28 Transanální endoskopická mirkrochirurgie TEM
209
283 Postup práce
210
284 Diskuze
211
Literatura
212
Rejstřík
215
Souhrn
219
Summary
221
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje