Septické stavy v intenzivní péči: ošetřovatelská péče

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 25. 9. 2015 - Počet stran: 170
Sepse je celosvětový problém spojený s vysokou úmrtností, a to i přes zlepšení managementu řešení infekce v intenzivní péči. Nová doporučení pro řešení septických stavů na JIP (ICU) byla aktualizována v souladu s výzkumy založených na důkazech dle EBM. Sestry na JIP jsou nedílnou součástí managementu pro léčbu a prevenci sepse u kriticky nemocných a je nezbytná jejich dokonalá orientace v nových doporučeních. Publikace představuje souhrn poznatků a zkušeností, které je nutné implementovat do klinické praxe v rámci prevence septických stavů. Publikace vychází z posledních doporučení, ale opírá se také o výsledky šetření pracovní skupiny pro prevenci sepse, která ve FNO pracuje od roku 2005 a spolupracuje s Fórem pro sepsi. Je určena především sestrám pečujících o pacienty na JIP a ARO. V současnosti je tato vysoce odborná publikace svým komplexním zaměřením jedinečná.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Příjem pacienta v septickém stavu na intenzivní péči
20
Monitorování pacienta v sepsi
26
Prevence septických stavů
122
Nozokomiálnínákazy
135
Seznam zkratek
141
Rejstřík
151
Souhrn
157
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje