Business français - Fráze: ustálené slovní obraty, tématické členění, slovíčka

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 14. 2. 2008 - Počet stran: 176
Bezpečné zvládnutí moderní obchodní francouzštiny je dnes jedním z důležitých předpokladů pro dosažení úspěchu v obchodní činnosti a v zaměstnání.Ten, kdo jedná se zahraničními partnery, se musí umět správně a profesionálně vyjadřovat. Tento titul vysvětluje, jak ve francouzštině řídit schůze, nabízet výrobky a služby, hovořit se zákazníky, a přesvědčivě vyřizovat po telefonu veškeré obchodní záležitosti. Všechny důležité odborné termíny a jazykové obraty jsou připraveny k cílenému použití v typických pracovních situacích.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Schůzky a prezentace Rendezvous et présentations
6
Obchodní jednání Négociations commerciales
62
Telefonické rozhovory Conversations téléphoniques
97
Služební cesta Voyage daffaires
119
Přijímací pohovor Entretien dembauche
140
Formulace pro obchodní korespondenci Aperçu Phraséologie de la correspondance commerciale
151
Glossaire
165
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje