Veřejný sektor a veřejné finance: Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 17. 2. 2010 - Počet stran: 264
Kniha se komplexně zabývá klíčovými problémy financování ve veřejném sektoru. Je určena zejména studentům vysokých škol, ale i pracovníkům v oblasti financování veřejného sektoru. Autoři v čele s uznávaným odborníkem v této oblasti, profesorem Františkem Ochranou z VŠE v Praze, analyzují obsah finanční teorie jako nástroje pro poznávání a řešení problémů veřejného sektoru, které souvisejí s financováním ve veřejném sektoru. Kniha zkoumá roli veřejných politik a jejich vliv na veřejné finance, přičemž klíčová pozornost je věnována rozpočtové a fiskální politice a analýze příjmové a výdajové politiky centrální vlády a vlády samosprávních úrovní. Publikace obsahuje schémata, grafy a příklady.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1
12
2
20
3
36
4
42
5
53
6
72
7
104
8
134
9
153
10
166
11
192
12
204
13
238
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje