A Handbook of Classical Sanskrit Rhetoric: A Critical Study of the Figures of Speech in Sanskrit Literature, 100-1800 A.D.

Přední strana obálky
Sanskrit Pustak Bhandar, 2002 - Počet stran: 202

Vyhledávání v knize

Obsah

Introduction
i
Anyadeśatva
20
Avasara
77
Autorská práva

Další části 16 nejsou zobrazeny.

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje