Slovník filozofických pojmů současnosti - 3., rozšířené a aktualizované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2011 - Počet stran: 333
Třetí, rozšířené a aktualizované vydání slovníku odráží základní posuny v současném myšlení; současnost je zde míněna ve smyslu důležitosti veškerého dosavadního podstatného filozofického myšlení pro dnešek. Přístupnou formou přibližuje tu oblast vědění, která sahá k pramenům lidského života a veškeré existence. Seznámení se základními filozofickými pojmy a skutečnostmi může být podnětem k dalšímu vlastnímu zkoumání. Pojmy jsou navzájem propojeny odkazy, jednotliví filozofové a myslitelé zde mají své medailonky, slovník je doplněn i podrobným jmenným rejstříkem. Poslouží studentům, učitelům, novinářům, sociologům, politologům, právníkům, politikům a všem, kteří nechtějí být uvězněni v jednorozměrnosti svého dosavadního myšlení a touží po hlubším pohledu na život a okolní svět.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvodem
7
SLOVNÍK AŽ
9
Výběrová filozofická literatura
301
Jmenný rejstřík
303
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje