Des neu eröfneten Münzcabinets dritter Theil: darinnen merkwürdige und viele bishero noch nirgends mitgetheilte Gold- und SIlbermünzen zu finden, die richtig in Kupfer abgebildet, beschrieben und erläutert werden, Svazek 3

Pøední strana obálky
bey Johann Eberhard Zeh, 1770 - Poèet stran: 340
0 Recenze
Google recenze neovìøuje, ale kontroluje a odstraòuje podvodný obsah, pokud je identifikován
 

Co øíkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli ¾ádné recenze.

Vybrané stránky

Bì¾nì se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje