Elektroinstalace doma a na chatě: 3., zcela přepracované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 21. 8. 2008 - Počet stran: 136
Třetí vydání úspěšného titulu bylo sestaveno i na základě dotazů a připomínek čtenářů k předchozímu vydání, respektuje platné vyhlášky a normy, ale necituje je. Autor, který přes dvacet let pracoval jako revizní technik, konzultoval text s majiteli firem, elektrikáři i s právníkem. Stavebník se nemusí prokousávat nezáživnou teorií, složitě počítat a měřit. Prostudování publikace by mu mělo ušetřit značné částky, které by musel investovat do dnes mimořádně drahých norem. Text psaný nenáročnou formou je i pro naprosté laiky plně srozumitelný a některé finty jsou zase nové pro profesionály.
 

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
9
1 Co musí elektrická instalace splňovat
13
2 Jediná teoretická kapitola
18
3 Nebezpečí při manipulaci s elektrickým zařízením
25
4 Riziko úrazu proudem
39
5 Návrh elektrické instalace
51
6 Elektrická instalace v praxi
57
7 Předepsané barvy vodičů
85
8 Rozvod na stavbě
90
9 Stará instalace co lze tolerovat
101
10 Tepelné spotřebiče
106
11 Úspory při používání elektrické energie
116
12 Ochrana objektů před účinky blesku
122
13 Údržba elektrických zařízení
128
14 Ochrana před požárem
130
15 Význam značky CE
134

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje