Musicophilia: Příběhy o vlivu hudby na lidský mozek

Přední strana obálky
dybbuk, 2015
Oliver Sacks, nazývaný „dvorní básník medicíny“, ve své další významné knize s názvem Musicophilia pátrá po místě, které hudba obývá v našem mozku, a po tom, jak ovlivňuje náš psychický i fyzický stav. Stejně jako ve svých dřívějších textech se i zde významný neurolog pokouší porozumět zkušenostem lidí, kteří vykazují různé neurologické odlišnosti, v tomto případě je to specifické vnímání a přijímání hudby. Zabývá se těmi, které hudba, ať již její poslech nebo aktivní provozování, nejen obohatila a potěšila, ale doslova zázračně vrátila zpět do života. Dočteme se tak o chirurgovi, který po zasažení bleskem náhle začne být posedlý hrou Chopina; o amnesiakovi, jehož paměť trvá pouhých sedm vteřin pro vše vyjma hudby; o dětech s Williamsovým syndromem, které hudbou doslova žijí; dozvíme se o tom, jak hudba dokáže rozhýbat jinak „ztuhlé“ parkinsoniky, vkládá slova do úst těm, kteří prodělali mozkovou příhodu a jinak nemluví; přiblíží nám život lidí s „amúzií“, kterým zní symfonie jako řinčení hrnců a pánviček, atp.
Svým skromným a erudovaným přístupem Oliver Sacks úspěšně propojuje suchý jazyk neurovědy plný faktů se skutečnými osobními příběhy svých pacientů, a umožňuje tak i naprostým laikům přemýšlet o mozku a jeho funkcích ve zcela novém světle. Při pokusu poodhalit jeden z těch nejúžasnějších a nejméně prozkoumaných biochemických procesů, na kterých je závislý svět, v němž žijeme, se tak přibližuje odpovědi na otázku: Proč se v nitru mozku kombinuje tón, rytmus a melodie do fenoménu, který nazýváme hudba?

Hudba umí být inspirující. Povznáší nás a ukazuje nám hloubku emocí – a může také sloužit jako náš nejlepší lék k definování toho, čím jsme. 

 

Obsah

Předmluva
9
pronásledováni hudbou
15
náhle se objevivší muzikofilie
17
hudební záchvaty
30
muzikogenní epilepsie
34
představivost a fantazie
41
tvrdošíjné a chytlavé melodie
51
6 Hudební halucinace
60
dyskinézie a kantilace
218
hudba a Tourettův syndrom
221
rytmus a pohyb
227
parkinsonismus a muzikoterapie
240
případ jednorukého klavíristy
252
dystonie hudebníků
256
emoce identita a hudba
267
hudební sny
269

rozsah muzikálnosti
93
rozsah muzikálnosti
95
amúzie a disharmonie
103
absolutní sluch
123
kochleární amúzie
133
proč máme dvě uši
143
hudební savanti
151
hudba a slepota
159
synestézie a hudba
164
paměť pohyb a hudba
181
hudba a amnézie
183
afázie a muzikoterapie
209
24 Okouzlení a netečnost
276
hudba šílenství a melancholie
286
hudba a emoce
294
hudba a spánkové laloky
299
Williamsův syndrom
311
demence a muzikoterapie
325
Poděkování
339
Bibliografie
343
Poděkování překladatele
360
Rejstřík
361
Autorská práva

Bibliografické údaje