Časopis Společnosti wlastenského museum w Čechách, Svazek 1

Přední strana obálky
Nákladem Českého museum, 1827
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Oblíbené pasáže

Strana 14 - Winidarum natio populosa consedit. Quorum nomina licet nunc per varias familias et loca mutentur, principaliter tarnen Sclavini et Antes nominantur.
Strana 26 - XIX. 8) : e cohorte illa duntaxat antiquiore, vel oratorum aliquis, vel poetarum, id est classicus assiduusque aliquis scriptor, non proletarius.
Strana 77 - ... se uno etiam cognomine Slovanos cognominabant. Ab ipsa praeterea gloria, quae apud illos ©larca appellatur, ©lonnttnij dicti.
Strana 14 - Antes nominantur. 2Í ro 23te' fapttole jafe to opafuge : hi — ab una stirpe exorti tria nunc nomina edidere, id est Veneti, Antes Sclavi.

Bibliografické údaje