Zapomenuté vozy Škoda

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 20. 9. 2007 - Počet stran: 176
Publikace osloví především skalní fandy aut se značkou Škoda a představí prototypy a funkční vzorky z let 1960 až 1990. Je-li počet vyrobených vzorků měřítkem úspěšnosti, pak se v této knize setkáte povětšinou s vozy navýsost neúspěšnými. Některé vznikly v jediném exempláři, jiné v pár kusech a o sériové výrobě si mohly jen nechat zdát. Přesto bychom na ně neměli zapomenout. Nezaslouží si to pro pestrost technických řešení a hlavně kvůli lidem, kteří jim věnovali kus života. Tyto vozy totiž tvoří nedílnou součást historické paměti své značky.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1 P á r v ě t n a ú v o d
7
2 V a r i a c e n a e m b é č k o
11
3 Ř í k a l i m u A g r o m o b i l
21
4 T r o c h a e x o t i k y
29
5 Š k o d a 7 2 0
37
6 K o m p a k t n í k l a s i k a
55
7 D v a s p o r t o v c i
61
8 B u g i n y
73
10 J i n é k u p é
99
11 P o z d r a v y z N D R
105
12 V a r i a c e n a t é m a Š 7 4 2
113
13 B r a t i s l a v s k é p o k u s y
121
14 P ř e d n í p o h o n
131
15 S k a r o s e r i í B e r t o n e
147
16 T a b u l k y t e c h n i c k ý c h ú d a j ů
161
17 P á r s l o v n a z á v ě r
173

9 S p o l e č n ě s N D R
81

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje