Proceedings of the British Academy, Svazek 42

Přední strana obálky
British Academy

Vyhledávání v knize

Obsah

PRESIDENTIAL ADDRESS By Sir George Clark
17
THE NATURE Of Recitative Aspects of Art Lecture By J A Westrup
27
KANT ON FRIENDSHIP Dawes Hicks Lecture on Philosophy By H
40

Další části 7 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje