Stigmatizace a sebestigmatizace u psychických poruch

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 4. 9. 2015 - Počet stran: 376
Pacienti trpící psychickými poruchami se denně potýkají nejen s příznaky své nemoci, ale také s diskriminací, která souvisí se stigmatizujícími postoji a s chováním společnosti. Monografie je věnována důležitému psychosociálnímu aspektu utrpení těchto osob.
 

Obsah

1 Stigmatizace společnost a psychické poruchy
11
2 Stigmatizace a sebestigmatizace u psychických poruch
43
3 Stigmatizace a sebestigmatizace u afektivních poruch
75
4 Stigmatizace a sebestigmatizace u poruch neurotického spektra
101
5 Stigmatizace a sebestigmatizace u poruch příjmu potravy a obezity
145
6 Stigmatizace a sebestigmatizace u závislosti na návykových látkách
157
7 Stigmatizace a sebestigmatizace u demence
185
8 Stigmatizace sebestigmatizace u poruch osobnosti
195
9 Stigmatizace sebestigmatizace a suicidalita
235
10 Boj proti stigmatu ve společnosti
253
11 Zvládání sebestigmatizace u psychických poruch
267
Závěr
293
Summary
295
Literatura
297
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje